ΣΤΟΧΟΣ

Τα στοιχεία της φύσης,
η δύναμή σου

καινοτόμα φυσικά προϊόντα

Στις αρχαίες φιλοσοφίες, τα Στοιχεία χρησιμοποιούνταν για να περιγράψουν τις διάφορες ενέργειες της φύσης. Στα τέσσερα αρχικά στοιχεία, την Γη, το Νερό, τη Φωτιά και τον Αέρα, οι θεωρίες του Ινδουισμού και του Βουδισμού ήρθαν να προσθέσουν τον «Χώρο», ενώ η αρχαία κινεζική φιλοσοφία εισήγαγε το Μέταλλο και το Ξύλο ως το έκτο και το έβδομο από τα στοιχεία. Το κάθε ένα από αυτά τα επτά στοιχεία είναι απαραίτητα για την ύπαρξη και την ευημερία τόσο του περιβάλλοντος όσο του ανθρώπου.

Κατάλογος Προϊόντων

Καλάθι Αγορών
Μενού